Politikk

Skaun Høyre skal satse på kvalitet og kunnskap, være en god arbeidsgiver for våre stolte ansatte og sette klare mål. Vi skal være forutsigbar i alle langsiktige prosesser, og ha en god økonomistyring. Høyre bygger sin politikk på tillit og ansvar fra hvert enkelt menneske. Høyre setter personlig frihet og sosialt ansvar som en forutsetning for en sunn samfunnsutvikling. Mennesker er viktigere enn systemet.

Våre hovedsaker

Barnehager

Barnehagen skal forberede ungene på skole og livet videre. Samtidig skal det være mye lek. En god barnehage klarer å kombinere dette, og det er slike barnehager vi ønsker i Skaun.

Kunnskap i skolen

Høyres nasjonale mål er å ha verdens beste skole. For oss i Skaun er det derfor viktig at man får en økt satsing på lesing, skriving og regning, og å løfte lærernes kompetanse og styrke skoleledelsen.

Trygge lokalsamfunn

Trygghet er en grunnleggende forutsetning for at man skal trives i Skaun. Det er viktig for Høyre at barn er trygge i barnehage og på skole, og ikke minst på veien fram og tilbake til disse.

Flere, bedre og tryggere veier

For Skaun er det viktig med gode veier, da dette er en forutsetning for all transport innad, samt til og fra kommunen. For at folk skal få bo der de vil, samtidig som at de skal ha tilgang til spennende jobber så må vi ha gode veier og gode kollektivtilbud.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her