3. kandidat Oddleiv Aksnes

Oddleiv Aksnes. Foto: Espen Storhaug 
Bli bedre kjent med Verdal Høyres 3. kandidat, Oddleiv Aksnes. 

Oddleiv Aksnes er Verdal Høyres 3. kandidat foran høstens kommunevalg. Oddleiv er 55 år gammel, leksdaling, gift og har voksne barn. Han er selvstendig næringsdrivende og er styreleder/styremedlem i flere selskaper, som Mur og Puss AS, MP Gruppen AS, Aksnes Entreprenør AS, Siam Takeaway AS og Verdal Næringsbygg Holding AS.

Oddleiv er daglig leder i Aksnes Entreprenør AS, Siam Takeaway AS og Verdal Næringsbygg Holding AS. På fritiden holder han på med hund, friluftsliv, jakt og fiske.

Oddleiv er nykommer på Høyres valgliste og har mange nye ideer og bedre løsninger for verdalssamfunnet. Noen av hans hjertesaker er en aktiv næringspolitikk og flere trygge arbeidsplasser, et levende sentrum og naturopplevelser for alle.

 
Trygge arbeidsplasser
Høyre vil styrke grunnlag for kommunens økonomi og tjenester med en fremtidsrettet, aktiv og bred næringspolitikk. Vi vil trygge eksisterende og nye arbeidsplasser med forutsigbare og trygge rammebetingelser. Verdal skal være en JA-kommune for kreative initiativ og nyskapende løsninger. Høyre vil gjøre Verdal attraktiv for nye aktører innenfor alle næringer. Høyre vil også støtte beitenæringen med de utfordringer de står ovenfor i forhold til rovdyrproblematikk.

Arbeidsplasser og bærekraftige næringer er fundamentet i  kommunens økonomi, tjenester og tilbud, og har høyeste prioritet.

Et levende sentrum 
Høyre vil jobbe for en bred utvikling av sentrum med styrket handel, aktivitet, kultur og uteliv. Vi vil sørge for rammebetingelser og tiltak som skaper muligheter og investeringslyst. Vi har som ambisjon å øke bolyst, trivsel og aktiviteter for alle grupper av befolkningen.

Naturopplevelser for alle
Høyre vil tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelser for alle brukere, skigåere som snøscooterkjørere, og styrke muligheten for naturopplevelse som rekreasjon, behandlingstilbud og næringsutvikling i utkantene. Vi vil støtte organisasjoner og lokale initiativtakere som vil skape aktiviteter eller næring med naturopplevelse som grunnlag.

 

"Som mennesker og samfunn er vi et stort mangfold, med forskjellige tanker, meninger, ønsker og behov. Det skal være plass og muligheter for alle. Jeg vil være en representant som vil fremme toleranse og raushet for alle grupper i samfunnet, motarbeide stigmatisering, rasisme, misunnelse og «Jantelov».Søke fremtidsrettede og bærekraftige løsninger til det beste for felleskapet, og kommende generasjoner." 

- Oddleiv Aksnes, Høyres 3. kandidat i Verdal