Kontakt

Høyre mener at mange av de store utfordringene Verdal står overfor best kan løses i en storkommune sammen med våre nabokommuner som i dag utgjør vårt naturlige bo- og arbeidsmarked. Vi mener en kommunesammenslåing kan bidra til å redusere byråkrati, og dermed frigjøre midler til å styrke tjenestene til våre innbyggere. En storkommune vil også bety større fagmiljøer med flere kloke hoder til løse viktige arbeidsoppgaver og utfordringer i kommunen vår.

Adresse

c/o Trøndelag Høyre, Fjordgt. 7
7010 TRONDHEIM

Telefon

97075475

Verdal Høyre

Verdal Høyre ledes av Knut Snorre Sandnes

Høyre mener at mange av de store utfordringene Verdal står overfor best kan løses i en storkommune sammen med våre nabokommuner som i dag utgjør vårt naturlige bo- og arbeidsmarked. Vi mener en kommunesammenslåing kan bidra til å redusere byråkrati, og dermed frigjøre midler til å styrke tjenestene til våre innbyggere. En storkommune vil også bety større fagmiljøer med flere kloke hoder til løse viktige arbeidsoppgaver og utfordringer i kommunen vår.