Kontakt

Adresse

v/ Knut Snorre Sandnes, Volhaugvegen 64 C
7650 VERDAL

Våre folk

Se våre politikere

Om Verdal Høyre

Verdal Høyre ledes av Tor Ove Nesset

Høyre mener at mange av de store utfordringene Verdal står overfor best kan løses i en storkommune sammen med våre nabokommuner som i dag utgjør vårt naturlige bo- og arbeidsmarked. Vi mener en kommunesammenslåing kan bidra til å redusere byråkrati, og dermed frigjøre midler til å styrke tjenestene til våre innbyggere. En storkommune vil også bety større fagmiljøer med flere kloke hoder til løse viktige arbeidsoppgaver og utfordringer i kommunen vår.