Trondheim Høyres årsmøte 2020

Årsmøtet i Trondheim Høyre avholdes digitalt, 7. november 2020 klokken 13.30-16.00. 

Dersom du ønsker å delta, kan du melde deg på her: https://response.questback.com/hyre/4rretueeba

Program for dagen

13.00-13.30Registrering
13.30-14.00Nå skal vi vinne valget! Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland
14.00-16.00Behandling av årsmøtemøtesaker, resolusjoner
16.00Avslutning


Saksliste til årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering
a. Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
b. Valg av resolusjonskomité
3. Åpent eller lukket møte
4. Styrets beretning
5. Rapport fra bystyregruppen
6. Økonomistatus
7. Vedtektsendringer Trondheim Høyre
8. Resolusjonsbehandling
a. Resolusjonskomiteens innstilling
b. Resolusjonsdebatt
9. Valg
a. Valgkomiteens innstilling
b. Valg
c. Valg av utsendinger til Trøndelag Høyres årsmøte
10. Styrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte
11. Kontingent
12. Innkomne saker

Vedlegg