Regionsamling med besøk av Kristian Tonning Riise

God mat, god stemning og godt fremmøte. Vi snakket om saker som betyr mye for framtidig bosetting og arbeidsplasser i Østerdalen

En inspirerende kveld med nøktern og god informasjon av Kristian Tonning Riise. Vi fikk innblikk i programprosessen og grundig innføring i førsteutkastet til valgprogram for neste stortingsperiode.

Han snakket om distriktspolitikken med hovedpunkter som samferdsel, differensiert arbeidsgiveravgift, offentlige arbeidsplasser i distriktene, økt eiendomsrett, selvråderett og rovdyrprogrammet.

Nå er det opp til oss å diskuterer oss fram til gode og tydelige innspill til det videre programarbeidet — og det vil vi gjøre.