Alf Johan Svele er innstilt som leder av Vestfold Høyre

Valgkomiteen har lagt frem en enstemmig innstilling på medlemmer av Arbeidsutvalget.

Alf Johan Svele fra Holmestrand er innstilt som leder av Vestfold Høyre

Vestfold og Telemark fylke deles med virkning fra 1. januar 2024 i samsvar med Stortingets vedtak 14. juni 2022. Som en konsekvens av dette deles også Vestfold og Telemark Høyre.

Det avholdes stiftelsesmøte for nye Vestfold Høyre lørdag 18. november, der det skal velges nytt arbeidsutvalg.

Valgkomiteen har lagt frem en enstemmig innstilling på leder, nestledere, leder av Kvinneforum og arbeidsutvalgsmedlem.

Leder: Alf Johan Svele, 66 år, Holmestrand

1. nestleder: Mathias Willassen Hanssen, 26 år, Tønsberg

2. nestleder, leder Bedriftskanalen: Natalie Hermanstad, 51 år, Horten.

Leder Kvinneforum: Yllka Neziri, 43 år, Sandefjord.

Arbeidsutvalgmedlem: Hedda Wike, 23 år, Holmestrand.

Revisor: Anne Helene Ryen, 61 år, Tønsberg.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder: Petter Berg, Tønsberg.

Jette Dyrnes, Færder.

Sven Marius Gjeruldsen Halle, Larvik

Tor Steinar Mathiassen, Sandefjord

Kirsti Nilsson Søyland, Tønsberg.

Aleksander Leet, Holmestrand.

Unge H – Sara Hauenschild, Horten.

Senior H – Anders J. Steensen, Horten.