Grønnere transport og mobilitet

Vi vil utvikle kollektivtilbudet, redusere utslippene og fremme nullutslippsløsninger i tungtransport og sjøfart i Vestfold.

Transport utgjør 45% av Vestfolds klimagassutslipp, med veitrafikk på 29%, sjøfart på 15% og luftfart på 1%. Privatbilene er hovedkilden til veitrafikkutslippene. Høyre ønsker å bruke teknologi for mer klimavennlig transport samtidig som vi får bedre mobilitet.

«Vi vil utvikle kollektivtilbudet, redusere utslippene og fremme nullutslippsløsninger i tungtransport og sjøfart i Vestfold.»

Fylkeskommunen har en sentral rolle i å redusere transportutslipp gjennom kollektivtrafikk, ved å bruke nullutslippsløsninger i anbud og øke kollektivbruk. Høyre vil utvikle kollektivtilbudet slik at det er tilpasset de ulike områdene, med vekt på overgangsalternativer i mindre tettbygde området og bærekraftig kollektiv – og sykkelinfrastruktur i byer for å håndtere vekst og nå klimamålene.

Høyre vil bidra til grønnere transport og mobilitet i Vestfold.

 • Bytte ut gamle fossile biler: Vi skal fase ut bruken av fossile kjøretøy i fylkeskommunen.
 • Spesielle steder for miljøvennlige biler: Vi vil ha egne steder der bilder som ikke forurenser mye kan laste og losse varer.
 • Rask lading og drivstoff: Vi skal finne ut hvor det trengs steder der lastebiler kan lade raskt eller fulle drivstoff som ikke forurenser, og vil gi søknader som dette rask behandling.
 • Mindre penger for miljøvennlige lastebiler: Vi vil vurdere å gi rabatt eller bompengefritak for lastebiler som bruker biogass, i likhet med det som gjøres for eklektiske og hydrogendrevne biler.
 • Samordning og mindre transport: Vi vil organisere innkjøp og transport i fylkeskommunen slik at vi trenger mindre transport internt.
 • Bedre veier og miljøvennlig vedlikehold: Vi vil lage veier på en måte som er snillere mot miljøet, som for eksempel ved å stille strenge miljøkrav når vi bygger veier.
 • Miljøvennlige busser: Når vi fornyer avtalene for bussruter, vil vi kreve busser som ikke lager utslipp der det er mulig og hensiktsmessig.
 • Miljøvennlig levering: Vi vil vurdere å kreve at levering av varer ikke skal lage forurensning på oppdrag fylkeskommunen gir.
 • Renere taxier: At fylkeskommunen som løyvemyndighet krever lav- eller nullutslippsløsninger i taxiløyve gjennom forskrift.
 • Bedre veier for gående og syklende: Vi vil ha trygge veier der folk kan gå og sykle, spesielt der mange bor.
 • Flere busser og parkering: Vi vil fortsette å bygge ut kollektivtransporten og etablere flere pendlerparkeringer.
 • Enklere billetter for buss og tog: Vi vil lage billettsystemer som gjør det enklere og mer fristende å benytte seg av buss og tog.