Vestfold Høyre stiftet på nytt

18. november 2023 ble Vestfold Høyre stiftet på nytt. En historisk dag!
Høyredelegater fra alle kommuneforeningene vedtok arbeidsutvalg og vedtekter for Vestfold Høyres fylkesorganisasjon.

Alf Johan Svele fra Holmestrand er valgt som leder av Vestfold Høyre. Han får med seg:

1. nestleder Mathias Willassen Hanssen, Tønsberg

2. nestleder, Natalie Hermanstad, Horten

Fylkesleder i Høyres Kvinneforum; Yllka Neziri, Sandefjord

Ett arbeidsutvalgsmedlem; Hedda Wike, Holmestrand

Revisor Anne Helene Ryen, Tønsberg

Innstillingen på nytt styre var enstemmig fra valgkomiteen ledet av Petter Berg, Tønsberg.

Vi gratulerer alle de valgte og gratulerer også valgkomiteen med solid arbeid!

Valgkomiteen har bestått av:

Petter Berg, Tønsberg, leder av komiteen.

Jette Dyrnes, Færder,

Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle, Larvik

Aleksander Leet, Holmestrand

Tor Steinar Mathiassen, Sandefjord,

Kirsti Nilsson Søyland, Tønsberg,

Sarah Hauenschild Unge Høyre

Anders J. Steensen Senior Høyre

Vara:

Magda Flatmo, Færder

Sidsel Holm Svennar, vara SH