Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Voss Høgre vil føre ein politikk som byggjer på lokalt folkestyre, personleg fridom og sosialt ansvar. Vi vil vere opne og lyttande til innspel frå bygdefolket.

Voss Høgre støttar spesielt aktivitetar og tiltak som gjer det meir attraktivt å busetje seg i bygda

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

BORN OG UNGE

Gode og trygge oppvekstvilkår for born og unge, og gode barnehagar og skular er viktige for eit lokalsamfunn.

Løft borna, så løfter også resten av samfunnet seg!

HELSE OG OMSORG

Voss Høgre vil ha meir fokus på kvalitet i helse- og omsorgstenestene.

Mest mogeleg av ressursane må brukast på pasientane og brukarane av tenestene

EIT TRYGT LOKALSAMFUNN

Voss skal vere eit trygt herad å bu i.

Voss Høgre vil difor arbeide for ei styrking av samarbeidet mellom Voss herad og politiet, som del av kriminalførebyggjande arbeid

NÆRING OG UTVIKLING

Vekst og næring er naudsynte faktorar dersom vi skal kunne betale for kommunale tenester som barnehagar og sjukeheimsplassar.

Difor meiner Voss Høgre at det er heilt avgjerande å gje næringslivet i heradet gode og føreseielege rammevilkår

Eivind Kildal - Leder, Voss

Eivind Kildal

Leder, Voss

Kontakt

Voss Høgre

Eivind Kildal

Leder
Telefon 91885487

Steinar Gerhardsen

Fylkessekretær
Telefon 93054555

Send oss en e-post

Våre folk