Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ål Høgre peiker på to prosjekt me meiner kan gje noko til Ål: EL-dorado og grønn kollektivtransport, som me meiner kan motvirke negativ utvikling som handelsnedgang, fråflytting, dårlegare økonomi og manglande kjennskap til kommuna.

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

EL-dorado

Ål Høgre meinar at Ål kommune bør leggje til rette for ein stor elbil-ladepark i visuell avstand frå RV7. Ein ladepark som gjer Ål til ein naturleg stopp for gjennomgangstrafikk, der ein kan planlegge for å lade bil, men samstundes lade eigne batteri

Grønn kollektivtransport

Ål Høgre vil samarbeide med Hallingdalskommunane om å tilby minibusstransport som frekventerar Hallingdal, og utvikle «HentMeg»-tjenesten til eit tilbod i og mellom kommunane i Hallingdal på permanent basis

Attraktivt og inkluderande lokalsamfunn i vekst

Ål Høgre vil vera ein pådrivar, tilretteleggjar, støttespelar og partnar for frivilligheita. Vi skal stimulere og støtte eksisterande og nye kultur- og idrettsarrangement økonomisk og organisatorisk.

Kvalitet og valgfridom i omsorgen

Ål Høgre vil skape ein kommune som er trygg og helsefremmande der den enkelte kan klare seg sjølv så lenge som mogeleg, og som ein ynskjer.

Vi skal ta i bruk velferdsteknologi som gjer økt tryggleik slik at eldre som vil kan bu heime lengre, som for eksempel tryggleiksalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låsar og digital avstandsoppfølgjing

Jørund Li - Gruppeleder, Ål

Jørund Li

Gruppeleder, Ål

Kontakt

Ål Høgre

Espen Karlsen

Leder
Telefon 92038903

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Kalender

24 nov

Gruppemøte Ål Høgre

Sted: Sundre Pizza
Dato: 24. nov 2019
Tid: 17:00
27 nov

Årsmøte Ål Høgre

Sted: Sundre Pizza
Dato: 27. nov 2019
Tid: 20:00
Se hele kalenderen

Våre folk