Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ål Høgre peiker på to prosjekt me meiner kan gje noko til Ål: EL-dorado og grønn kollektivtransport, som me meiner kan motvirke negativ utvikling som handelsnedgang, fråflytting, dårlegare økonomi og manglande kjennskap til kommuna.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

EL-dorado

Ål Høgre meinar at Ål kommune bør leggje til rette for ein stor elbil-ladepark i visuell avstand frå RV7. Ein ladepark som gjer Ål til ein naturleg stopp for gjennomgangstrafikk, der ein kan planlegge for å lade bil, men samstundes lade eigne batteri

Grønn kollektivtransport

Ål Høgre vil samarbeide med Hallingdalskommunane om å tilby minibusstransport som frekventerar Hallingdal, og utvikle «HentMeg»-tjenesten til eit tilbod i og mellom kommunane i Hallingdal på permanent basis

Attraktivt og inkluderande lokalsamfunn i vekst

Ål Høgre vil vera ein pådrivar, tilretteleggjar, støttespelar og partnar for frivilligheita. Vi skal stimulere og støtte eksisterande og nye kultur- og idrettsarrangement økonomisk og organisatorisk.

Kvalitet og valgfridom i omsorgen

Ål Høgre vil skape ein kommune som er trygg og helsefremmande der den enkelte kan klare seg sjølv så lenge som mogeleg, og som ein ynskjer.

Vi skal ta i bruk velferdsteknologi som gjer økt tryggleik slik at eldre som vil kan bu heime lengre, som for eksempel tryggleiksalarm, digitalt natt-tilsyn, multidose-dispenser, e-låsar og digital avstandsoppfølgjing

Jørund Li - Gruppeleder, Ål

Jørund Li

Gruppeleder, Ål

Kontakt

Ål Høgre

Espen Karlsen

Leder
Telefon 92038903

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk