Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre her i din kommune, og i regjering, jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din hverdag og din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

En god skole - en skole for fremtiden

Vi vil skape like muligheter for alle elevene i skolen i Hurdal. Med dette mener vi en skole som ser potensiale i den enkelte elev med fokus på faglig og metodisk tilrettelegging for den enkelte.

Et godt sted å bo

Hurdal Høyre vil legge til rette for utbygging av eksisterende og planlagte boligfelt.

Kommunesammenslåing

Hurdal Høyre ønsker å samarbeide med andre partier i bygda for å finne de beste løsningene for fremtiden. Hurdal Høyre ønsker å være en del av en ØRU kommune.

Andreas Rafdal - Gruppeleder, Hurdal

Andreas Rafdal

Gruppeleder, Hurdal

Kontakt

Hurdal Høyre

Andreas Rafdal

Leder
Telefon 48205198

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk