Vår visjon

Indre Østfold Høyre er opptatt av å se hvert enkelt individ, og sikre gode tilrettelagte tjenester til den enkeltes behov. Vi vil arbeide for bedre tjenestetilbud til alle innen barnehage, skole, helse og kultur.

Vi i Høyre er imot eiendomsskatt på bolig, fritidseiendom og næring. Høyre vil arbeide for at vi får flere arbeidsplasser i den nye kommunen. Indre Østfold skal være en ja-kommune hvor det er godt å bo og arbeide.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.
Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

En bedre skolehverdag

Kvaliteten i skolen er det viktigste. Dyktige lærere er vår viktigste ressurs og må sikres et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. Elevene skal sikres et best mulig læringsmiljø, og alle skolene i kommunen skal ha et likeverdig tilbud

God økonomisk styring

Høyre vil sikre god økonomisk styring, som er en forutsetning for en god kommune og god kommunal service overfor innbyggerne i den nye kommunen

Thor Hals - Gruppeleder, Indre Østfold

Thor Hals

Gruppeleder, Indre Østfold

Kontakt

Indre Østfold Høyre

Ann Christin Winger Byhrø

Leder
Telefon 97781360

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk