Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

En moderne kunnskapsskole

Kunnskap gir muligheter for alle. Nesodden Høyre ønsker en moderne skole med kompetanse i fokus. Derfor vil vi bygge en ny ungdomsskole på Skoklefall, satse mer på digitalisering i skolen og følge opp målet om at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

Valgfrihet i eldreomsorgen

Valgfrihet blir ikke mindre viktig med alder. Vi anser det som lite relevant om tjenestene leveres privat eller offentlig, så lenge tilbudet holder den kvaliteten som loven krever og den enkelte må kunne forvente. Vi vil derfor utvide ordningen med fritt brukervalg i omsorgstjenestene.

Mer lokal verdiskapning

For å legge til rette for mer lokalt næringsliv, vil Nesodden Høyre fjerne skatten på næringseiendom. Fremfor å straffe næringsdrivende med en unødvendig utgift, bør vi belønne de menneskene som ønsker å etablere og drive næring på Nesodden. Vi vil også etablere flere næringslokaler.

Nei til eiendomsskatt

Eiendomsskatt på privatboliger rammer svært urettferdig, og er lite treffsikker da den ikke tar hensyn til betalingsevne. Derfor vil den blant annet ramme pensjonister med gamle boliger og småbarnsfamilier med mye gjeld. Det mener vi er grunnleggende usosialt.

Erik Adland - Gruppeleder, Nesodden

Erik Adland

Gruppeleder, Nesodden

Kontakt

Nesodden Høyre

Geir Flikke

Leder
Telefon 99357278

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Våre folk