Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Sarpsborg Høyre vil føre en politikk som gir muligheter for alle, med tillit til deg som innbygger. Alle skal ha størst mulig frihet til å forme sitt eget liv. Større valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme sitt eget liv.

Høyre vil gjøre Sarpsborg til en ja-kommune – en kommune det er lett å henvende seg til.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Næringsliv

Sarpsborg Høyre vil bidra til god samhandling mellom næringslivet, høyskolemiljø, Inspiria og kommunen.

Samferdsel

Sarpsborg Høyre vil at kollektiv-, gang og sykkeltilbudet må være så godt tilrettelagt at det er et naturlig valg fremfor privatbilen i dagliglivet.

Arealpolitikk

Sarpsborg Høyre vil stille arkitektoniske krav til prosjekter i forbindelse med urbanisering av byen, samtidig som byens intimitet og identitet ivaretas.

Harald Gerhard Rønneberg - Gruppeleder, Sarpsborg

Harald Gerhard Rønneberg

Gruppeleder, Sarpsborg

Kontakt

Sarpsborg Høyre

Magnus Arnesen

Leder
Telefon 95095101

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk