Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ullensaker Høyre ønsker at Ullensaker skal være en åpen og tilgjengelig kommune hvor alle er inkludert, hvor alle får dra nytte av sin kreativitet og sitt pågangsmot, og hvor alle kan utvikle seg etter sine evner, ønsker og behov.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Kunnskap og mestring i skolen

Ullensaker Høyre ønsker et trygt oppvekstmiljø gjennom et godt barnehagetilbud, en god skole og et godt tilbud til aktivitetsbasert skolefritidsordning (SFO). Vi skal gi elevene mulighet til å realisere sine evner. Kunnskap gir muligheter for alle.

​Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Folkehelsen vår er et felles ansvar. Bærekraften i velferden vår er avhengig av at vi alle er med og tar ansvar. Hvordan du lever det som for deg er et godt liv, måler livsglede for deg. Vi tror mye omsorg skapes, oppleves og leveres der du bor.

Grønn mobilitet og arealplanlegging

Gode og forutsigbare rammer for utvikling av din kommune er viktig. Kommuneplaner skal rette blikket så langt frem vi med rimelighet kan se og være tydelig på hvilken retning vi tar som kommune. Våre tre hovedmål er; å begrense arealbruken, redusere transportomfanget og bruke mer miljøvennlige transportmidler.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Ullensaker er din kommune og tjenestene kommunen leverer er til for deg. Dine nære fellesskap er ryggmargen i ditt Ullensaker. Familien, nabolaget, jobben og frivilligheten er eksempler på dine nære fellesskap. Sammen skaper vi en god og trygg kommune. Trygge lokalsamfunn er avhengig av et godt samarbeid mellom kommunen, dine nære fellesskap og deg selv.

Willy Kvilten - Gruppeleder, Ullensaker

Willy Kvilten

Gruppeleder, Ullensaker

Kontakt

Ullensaker Høyre

Hans Petter Lindstad

Leder
Telefon 90858511

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Våre folk