Næringsutvikling - Pål Engeseths landsmøteinnlegg 2019

Ordførerkandidat Pål Engeseth, Vestby Høyre.

-Lokale arbeidsplasser skaper også grunnlag for vekst og utvikling. I Vestby er vi tett på å dekke vårt eget behov, men utviklingen må fortsette.

Dirigenter, Landsmøte

For over 30 år siden startet en fantastisk historie i Vestby. Vestby kommune syd i Follo i Akershus, midt i Viken og med 40 kilometer til hovedstaden.

Her bestemte visjonære politikere med daværende ordfører Nils Aage Jegstad, i spissen (nå stortingsrepresentant ‘Jegstad, om dere lurer) at næringsutvikling var noe vi skulle satse på lokalt.

De så den betydelige verdien av det å skape arbeidsplasser. Lokale arbeidsplasser som sikrer at mange av innbyggerne slipper å pendle, bruke mindre av fritiden til å reise og skape en tryggere hverdag med mer tid for familiene.

Lokale arbeidsplasser skaper også grunnlag for vekst og utvikling. I Vestby er vi tett på å dekke vårt eget behov, men utviklingen må fortsette. Nettopp av den grunn er det riktig og viktig å gi kommunene større myndighet over arealpolitikken i egen kommune. Vestby kommune står foran en ny rullering av kommuneplan, hvor vi vil legge til rette for å utvide noen av dagens arbeidsplasser samt skape flere nye arbeidsplasser. Dette krever areal.

Saken er til behandling i denne stund, men overordnet myndighet stopper oss…..kanskje. Tøffe forhandlinger og kanskje får vi det til. Derfor ber jeg dere, støtt storresolusjonen om lokal verdiskaping hvor Høyre klart sier ifra at vi ønsker å gi lokaldemokratiet flere virkemidler for å styre egen lokal verdiskaping.