Agder Høyres fylkesårsmøte 2021

Agder Høyres Fylkesårsmøte og Sørlandets viktigste politiske verksted ble avholdt digitalt i Zoom lørdag 17. april. 147 delegater deltok på årsmøtet hvor statsråd Henrik Asheim var hovedtaler.

Foto: Jørgen Heimsæter

Agder Høyres Fylkesårsmøte ble avholdt lørdag 17. april. Det digitale møtet ble ledet av møteledere på Thon Hotell Norge i Kristiansand, med delegater fra hele Agder i Zoom. Hele fylkesårsmøtet ble streamet live fra Agder Høyres Facebookside.

Dato: Lørdag 17. april
Tid: 10.00 — 17.30
Sted: Thon Hotel Norge, Dronningens gate 5, Kristiansand

Oversikt over vedtatte resolusjoner:

Blå næring – et nytt industrieventyr på Agder: https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-bla-naering-et-nytt-industrieventyr-pa-agder/

Engelskkravet hindrer flyktningers utdanningsløp og integrering: https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-engelskkravet-hindrer-flyktningers-utdanningslop-og-integrering/

Levekår i Agder:
https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-levekar-i-agder/

Levende bygder og distrikter i Agder: https://hoyre.no/agder/aktuelt/resolusjon-levende-bygder-og-distrikter-i-agder/

Pressekontakt: Regionrådgiver Tor Marius Markussen, mobil 41560346, e-post: tmm@hoyre.no  

Gjenvalg av 1. nestleder og valg av to nye AU-medlemmer

Torunn Ostad ble gjenvalgt som Agder Høyres 1. nestleder. Tom Roger Øydne og Erle Wright Severinsen ble valgt som medlemmer av arbeidsutvalget. Grethe Alver er ny nestleder i Agder Høyres Kvinneforum.

Program:

TidsrammerProgram lørdag 17. april
10.00 – 10.15Velkommen v/fylkesleder Harald Furre og behandling av sak 1 – 4
10.15 – 10.45Digital tale v/statsråd Henrik Asheim
10.45 – 11.15Behandling av sak 5 – 6
11.15 – 12.00Veien til valgseier 2021 v/Agder Høyres toppkandidater
12.00 – 12.20Behandling av sak 7 Valgkomiteens innstilling
12.20 – 12.50Pause
12.50 – 15.15Behandling av sak 8 Tema fra Høyres Stortingsvalgprogram 2021 – 2025
Innledninger ved:
– Høyres programkomitemedlem Aase Marthe Horrigmo
– Agder Høyres programkomiteleder Torunn Ostad
– Politiske innledninger og debatt på utvalgte tema, deretter votering
15.15 – 15.30Pause
15.30 – 17.30Behandling av sak 9 Resolusjoner og uttalelser Resolusjonskomiteen v/leder Torunn Charlotte Nyberg legger frem komiteens forslag til behandling
Senest 17.30Avslutning