Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Kristiansand er en god by å leve i. Høyre vil utvikle byen videre som en moderne, ambisiøs og raus storby. Vi vil skape en inkluderende by, en by hvor alle skal føle seg hjemme og godt ivaretatt. Kristiansand er drivkraften på Sørlandet. Sammen med nabo- kommunene og resten av Agder vil vi utvikle landsdelen videre.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Grønt skifte med blå klimapolitikk som virker

Klima og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Vi er teknologioptimister og vil ta i bruk nye metoder for å redusere utslippene. Det sikrer
oss fremtidsrettede arbeidsplasser lokalt, samtidig som vi finner løsninger som har stor effekt også andre steder i verden. Kristiansand har store områder med skog, land og vann. Dette er viktige rekreasjonsområder for alle som bor her. Det er også et viktig næringsgrunnlag. Vi vil at flere skal kunne leve av de naturressursene vi lever i. Kommunen skal gjøre arealer tilgjengelig for de med gode ideer, og støtte opp om de som satser gjennom egne innkjøp.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Lokalsamfunnet skapes av de som starter og driver seniordansen, fotballtreninga, arrangementet på torvet, bruktbutikken eller hagelaget. Det er her folk møtes, inkluderes og integreres. Vi jobber for en serviceinnstilt jakommune som hjelper innbyggerne å realisere sine prosjekter. Jobb er viktig for friheten til den enkelte og for bærekraften i
samfunnet. Vi heier på de som ønsker å skape nye arbeidsplasser og bidra til utvikling av sitt lokalsamfunn. Nære tjenester som barnehager, sykehjem, grunnskole og
kulturskole skal fortsatt finnes over hele kommunen. Det er kombinasjonen av gode boområder, nærhet til tjenester og butikker, jobb og aktiviteter som skaper et levende og godt lokalsamfunn.

Kunnskap og mestring i oppveksten

Vi vet at tidlig innsats og kompetente ansatte er nøkkelen for å lykkes. Alle barn er forskjellige, derfor må også oppfølgingen være det. Barnehage og skole er våre viktigste arenaer for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet! Høyre vil sikre en kunnskapsrik oppvekst for våre barn og unge. Barnehagen skal gi trygg omsorg og stimulere til lek og utvikling på barns premisser. Når barna er klare for skolestart skal de være sosialt trygge og ha utviklet et godt fundament for videre læring. Målet er en skole der alle elevene
lærer og mestrer mer! Vi ønsker de beste lærerne og de som ønsker videreutdanning skal ha mulighet til det. God grunnskoleopplæring er en nøkkel for barnas videre muligheter.

Valgfrihet og kvalitet i omsorgen

God og riktig hjelp når man trenger det er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Når behovet er der, skal innbyggerne i Kristiansand være trygge på at kommunen stiller med helsehjelp og oppfølging. Vi ønsker alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å løse velferdsutfordringene i samspill. Frivilligheten er unik og vi ser gode samarbeidsmuligheter for at de kan være med å gi liv til dagene, der helsepersonell gir dager til livet. Vi skal leve hele livet. Ikke halve, og ikke halvveis. Kristiansand er i dag en moderne by hvor mange nasjonaliteter er representert. Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv som beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer.

Renate Hægeland - Gruppeleder, Kristiansand

Renate Hægeland

Gruppeleder, Kristiansand

Kontakt

Kristiansand Høyre

Per Sigurd Sørensen

Leder
Telefon 91119264

Jannecke Beyer Guttormsen

Fylkessekretær
Telefon 97502012

Våre folk