Vår visjon

Kristiansand er en god by å leve i. Høyre vil utvikle byen videre som en moderne, ambisiøs og raus storby. Vi vil skape en inkluderende by, en by hvor alle skal føle seg hjemme og godt ivaretatt. Kristiansand er drivkraften på Sørlandet. Sammen med nabo- kommunene og resten av Agder vil vi utvikle landsdelen videre.

Våre hovedsaker

En offensiv og raus storby

Kristiansand har som den største kommunen på Sørlandet et særlig ansvar for å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. I godt samspill med øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional stat vil Høyre at Kristiansand skal bidra til vekst og bærekraftig utvikling i Agder.

Oppvekst

Kristiansandskolen skal løfte alle elever til å kunne realisere sine drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Vår skole og våre oppvekstsvilkår skal kunne måle seg med de beste Norge.

Livskvalitet og muligheter hele livet

Kristiansand skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntre e, og innbyggerne skal oppleve trygghet og verdighet i møte med kommunen i disse situasjonene.

Bedre integrering gjennom muligheter og krav

Kristiansand er i dag en moderne by hvor mange nasjonaliteter er representert. Ulike kulturer er en naturlig del av byens daglige liv som beriker oss alle. Samtidig skal vi ha en tydelig politikk i møte med de utfordringene som følger med befolkningsvekst og nye kulturer.

Se vår politikk

Kristiansand

Agder

Kontakt

Per Sigurd Sørensen
Leder
Telefon: 91119264

Jannecke Beyer Guttormsen
Fylkessekretær
Telefon: 97502012

Aktuelt

Kalender

04 des

Årsmøte og nominasjon 2018

Sted: Scandic Bystranda hotell Kristiansand
Dato: 04. des 2018
Tid: 18:00
19 jan

Valg av program 2019-2023

Sted:
Dato: 19. jan 2019
Tid: 00:00
Se hele kalenderen

Våre folk