Høyres bystyregruppe og gruppemøter 2019-2023

Kristiansand rådhus (Foto: Tor Marius Markussen)

Her er en oversikt over Kristiansand Høyres bystyrerepresentanter for perioden 2019-2023. Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen til våre ukentlige gruppemøter.

Høyres representanter i politiske utvalg

Formannskapet: Renate Hægeland, Terje Ø Pettersen, Ida Grødum
Eierskap og næring: Renate Hægeland, Terje Ø Pettersen
By- og stedsutvikling: Odd Nordmo
Helseutvalget: Espen Saga, Anita Dietrichson
Oppvekstutvalget: Arve Stokkelien, Ida Grødum
Kulturutvalget: Amalie Gunnufsen, Tom Løchen
Organisasjonsutvalget: Kristin Wallevik, Kjetil Aasen
Arbeids- og inkluderingsutvalget: Jack Andersen
Havnestyre: Vegard Launes 

Gruppemøter

Gruppemøtene vil bli avholdt mandager fra kl. 17.00 - 19.00 på Høyres Hus (Kongensgate 29, 4610 Kristiansand). Vil du motta e-post med innkalling til gruppemøtene, så send melding til gruppeleder Renate Hægeland på mobil: 901 57 511 eller e-post: renate@aktivcoaching.no.

NB: Frem til nyttår vil gruppemøtene noen ganger avholdes i Formannskapssalen i Rådhuset. Dette vil bli kunngjort uke for uke på Facebookgruppen Aktive medlemmer i Kristiansand Høyre og på e-postinnkalling.

Til informasjon
Alle medlemmer har møte- og talerett på gruppemøter, men kun de innvalgte representantene med deres varaer har stemmerett.