Innspill til programarbeid i Kristiansand Høyre

I dette skjema vil dere få mulighet til å gi innspill til Kristiansand Høyres programkomite, med deres hjertesaker og politikk for det nye valgprogrammet 2019 - 2023.