Nyvalgt styre i Kristiansand Høyre

F.v: Jack Andersen, Per Sigurd Sørensen, Synnøve H. Prebensen, Trond Reitan, Grete Alver, Tor Utsogn, Merete Gulbrandsen, Mathias Bernander og Kjersti Javenes (Foto: Tor Marius Markussen)

Tirsdag 3. desember 2019 avhold Kristiansand Høyre sitt årsmøte, hvor det nye styret ble valgt.

Ikke siden sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand Høyre i 2018 har det vært endringer i styresammensetningen. Årsmøtet vedtok derfor nye styremedlemmer med ulik frekvens på sine verv (hhv 1 og 2 år)


Fra og med 3. desember 2019 består dermed hovedstyret av

VERV

NAVN

VALGPERIODE (år)

Lokallagsleder

Per Sigurd Sørensen

2

1.nestleder (politisk)

Tor Utsogn

1

2.nestleder (organisatorisk)

Kjersti Javenes

2

Kasserer

Trond Reitan

2

Kvinnepolitisk ansvarlig

Grete Alver

1

Styremedlem

Synnøve Hynne Prebensen

1

Styremedlem

Mathias Bernander

2

Bydelskontakt Vest

Vegard Kristian Møller Launes

1

Bydelskontakt Sentrum

Odd Nordmo

1

Bydelskontakt Øst

Lisbeth Andersen

1

Bydelskontakt Lund

Merete Gulbrandsen

1

Bydelskontakt Songdalen

 

1

Bydelskontakt Søgne

Jack Andersen

1

1.fylkesstyrerepresentant for Kristiansand Høyre

Tor Utsogn

Nestleder

2.fylkesstyrerepresentant for Kristiansand Høyre

Kjersti Javenes

Nestleder

Revisor 1

Erik Nyhus

1

Revisor 2

Berit Ahlbäck

1

* Foreningsstyret har fått mandat til å velge en ny Bydelskontakt for Songdalen


I tillegg ble valgkomiteeen tilført nytt medlem: Amalie Gunnufsen, i tillegg til eksisterende medlemmer: Harald F. Andersen, Hans Otto Lund og Svein Grødum. Komiteen ble i 2018 valgt for 2 år, og er ikke på valg før årsmøtet i 2020.


For spørsmål rundt årsmøtet eller for å kontakte hovedsstyret, vennligst kontakt lokallagsleder Per Sigurd Sørensen på mobil 911 19 264 eller e-post: krshoyre@gmail.com, eller på vår Facebookside.