Programkomitèen i gang med arbeidet

Programkomiteen er nå i gang med å utarbeide valgprogram 2019 2023 til det kommende kommunevalget.  Dette er det første valget i den nye, sammenslåtte kommunen.

Oppstart av programarbeidet var 19. april, og ar.  Sendes på høring til medlemmene oktober 2018, og arbeidet organiseres med flere undergrupper for de ulike politikkområder.

Valgprogrammet behandles i ekstraordinær generalforsamling januar 2019.

Høyre vil være Norges viktigste politiske verksted - og det forplikter!
I Høyre bygges politikk nedenfra og opp, og derfor trenger vi hjelp fra nettopp dere som kan gi innspill på viktige tema og problemstillinger som bør arbeides med. Vi ønsker derfor om innspill til å gi deres innspill over viktig politikk og hjertesaker fra deres kommune og bydel.Ta også gjerne kontakt med programkomiteens leder, Renate Hægeland på mobil 901 57 511.

Kristiansand Høyres programkomité:

Fornavn

Etternavn

Bostedskommune

Renate (komitèleder)

Hægeland

Kristiansand

Hedda

Løvland

Kristiansand

Arve

Stokkelien

Kristiansand

Ida

Grødum

Songdalen

Vegard

Launes

Kristiansand

Helge

Andresen

Søgne

Åse

Severinsen

Søgne

Hans Otto

Lund

Senior Høyre

Christoffer

Myhra

Unge Høyre