Kristiansand Høyres årsmøte for 2018 gjennomført

Årsmøtet for 2018 ble gjennomført tirsdag 4. desember på Scandic Hotell Bystranda i Kristiansand. Det var 78 stemmeberettigede medlemmer tilstede og møtet ble gjennomført raskt og effektivt.

Se årsmøtedokumenter og protokoll vedlagt.