Ideologiseminar m/Lars Kolbeinstveit

Lørdag 22. september, kl. 12.00- ca. 15.00, inviterer Kristiansand Høyre til ideologiseminar på Grønt Senter på Odderøya. Sjølystveien 5

PROGRAM:
12:00 Velkommen ved Mathias Bernander
12:05 Høyres ideologiske plattform ved Lars Kolbeinstveit, Civita
13:30 Praktisk politikk og hjertesaker inn mot kommune- og regionalpolitikken v/ Mathias Bernander og Renate Hægeland
14:00 Spørsmålsrunde og innspill til programarbeid
14:30 Mingling

Det blir servert mat og drikke!

Påmeldingsfrist innen onsdag 19. september til mathias.bernander@politiker.vaf.no

Arrangementet er i regi av Kristiansand Høyre, men vi ønsker alle i Agder Høyre
velkommen. Vi håper å se dere!

Lars Kolbeinstveit er en aktiv samfunnsdebattant og sentral i den toneangivende, liberale tankesmien Civita. Her arbeider han som filosof og rådgiver. Lars har blant annet vært redaktør for «10 essays om ytringsfrihet» og medredaktør for «15 essays om ansvar». I tillegg har han skrevet en rekke artikler og notater.
Lars arbeider i hovedsak med ideologi og politisk filosofi.