Programmøte Kristiansand Høyre 2019-2023


Kristiansand Høyre innkaller til programmøte tirsdag 12. februar kl. 19 hvor foreningen vil behandle og vedta valgprgrammet for neste periode. Det er dette programmet vi skal vinne høstens valg på!