Årsmøte i Ålesund Høyre 2018, forslag til vedtekter.

Fellesvedtekter – kommuneforeninger.Vedtekter for «nye» Ålesund Høyre, se vedlegg