Vil utvide 1-timersregelen på bompenger til 3 timer

Ålesund Høyre vil utvide timesregelen der du kan passere mange bommer med kun en betaling, til 3 timer.

Det har vært en enorm prisstigning i samfunnet på blant annet strøm, drivstoff, matvarer og rente. I tillegg er det svak kronekurs og det er varslet store økninger i kommunale avgifter over hele landet for å møte strengere miljøkrav fra myndighetene. Nå stiger kostnadene mer enn lønnsveksten og alt blir dyrere. Det er nasjonale regler for innkreving av bompenger, og det må søkes til Stortinget for å få gjøre endringer.
 
– Alle kostnader i samfunnet stiger og vi vil gjøre alt vi kan for å gjøre det bedre for folk. En rausere ordning vil gjøre livet enklere for folk i Ålesund. Høyre vil alltid lete etter bedre løsninger som gir muligheter til alle, særlig når ting i samfunnet endrer seg så dramatisk, sier Høyres ordførerkandidat Monica Molvær.
 
8% av barna i Ålesund vokser opp i familier med særs dårlig råd og mange familier sliter med å få ting til å gå rundt. Det gjelder også minstepensjonister som lett kan falle utenfor samfunnet når kostnadene øker.
 
– De fleste fritidsaktiviteter varer lenger enn en time og vi vil gjøre det som står i vår makt for å kunne avhjelpe når det har blitt så dramatisk prisstigning i samfunnet. Fritidsaktiviteter er viktig for å inkludere barn og gi alle en god start på livet, sier 2. kandidat Jessica Gärtner.
 
 
Forslaget er også et byutviklingsgrep dersom Høyre får gjennomslag nasjonalt.
 
– Byutvikling og en levende by er viktig for utviklingen og veksten av Ålesund. Vi håper et slikt grep kan gjøre at flere tar seg en bytur på lørdager og at dette kan stimulere til at flere kan ta del i gode opplevelser og kulturtilbud, sier 3. kandidat Edvard Devold.