Kvalitet i skolen fremfor brødskiver

En god skole er det mest effektive tiltaket mot sosial ulikhet. En god lærer kan gjøre en enorm forskjell for et barns liv. Likevel er skolemat det eneste tiltaket Arbeiderpartiet har for å heve kvaliteten i Ålesundsskolen.

Tilstandsrapporten for skoleåret 2018/19 viser at det er store forskjeller i resultat mellom skolene i Ålesund. Når vi ser at enkelte skoler år etter år har svake prøveresultater, er ikke en kommunal brødskive svaret. Vi må gi de skolene ressursene de trenger for å følge opp hver enkelt elev. Elevenes læringsutbytte skal ikke avhenge av hvilken kommunedel de vokser opp i eller hvilken jobb foreldrene har.

Det er ingen tvil om at man lærer bedre med mat i magen, men når 93,5% av elevene på barneskolen har med seg skolemat hjemmefra, er det ikke der de sosiale forskjellene i skolen ligger. Da er det passivt og svakt at det eneste Arbeiderpartiet snakker om er gratis skolemat som koster millioner av kroner. Det er et veldig dyrt og lite målrettet tiltak. Vi bør heller diskutere innholdet og strukturen i Ålesundsskolen.

Høyre ønsker å satse på etter- og videreutdanning av lærere, og sikre at alle elever mestrer basisfagene norsk, matematikk og engelsk. I dag bruker dessuten Ålesund kommune rundt en femtedel av alle undervisningstimer på spesialundervisning. Ved å sette inn ressurser tidlig i skoleløpet, kan vi redusere det.

Det er viktig at hver enkelt elev blir sett og får tilpasset undervisning. I Haram kommune har Høyre blant annet sørget for at alle skolene er blitt sertifisert som dysleksivennlige skoler. Det bør vi også få til for resten av skolene i storkommunen, slik at elevene med lese- og skrivevansker får den oppfølgingen de trenger.