Et topp motivert team!

Her kan du bli bedre kjent med våre toppkandidater. Ålesund Høyre har 50 fantastiske kandidater på vår liste, og har et stort mangfold av kandidater som ser samfunnet med ulik bakgrunn, utdanning, alder og erfaring. Det er viktig at listen skal være med å speile befolkningen. Ålesund Høyre har valgt å gi stemmetillegg til 6 kandidater som utfyller hverandre på en god måte og er klar til å ta fatt på viktige oppgaver dersom vi får tillitt fra velgerne.

Monica Molvær, ordførerkandidat 

Født: 1986 

Sted: Sentrum 

Brenner for Ålesund 

“Jeg elsker Ålesund og vil bli ordfører fordi jeg har troa på at det finnes en ny retning for kommunen vår. Jeg brenner for by- og næringsutvikling, kultur, mangfold og valgfrihet.  

Høyre vil kjempe for at Ålesund skal være en JA-kommune som spiller på lag med næringsliv, frivillighet og innbyggere. Høyre er klar for en ny retning med trygg økonomisk styring og valgfrihet.” 

Politisk erfaring 

Monica Molvær har lang politisk erfaring fra både lokal, regional og nasjonal politikk. Hun har jobbet i Solberg-regjeringen som politisk rådgiver for arbeids- og sosialministeren og sitter i dag i Høyres sentralstyre som leder av Møre og Romsdal Høyre. Våren 2023 ledet hun Høyres “kystopprør” i forbindelse med landsmøtet og fikk betydelig gjennomslag i partiet med et tydelig standpunkt mot grunnrenteskatt på havbruk. Hun har også hatt andre nasjonale verv og vært oppnevnt av regjeringen som styremedlem i Forbrukerrådet. 

Monica ble valgt inn i Ålesund bystyre i 2011 og har hatt en rekke verv som gruppeleder, fungerende varaordfører, styreleder i Ålesund brannvesen KF og medlem i helse- og omsorgskomiteen. 

I 2015 ble hun valgt inn på fylkestinget og sitter nå i fylkesutvalget og er medlem i utdannings- og kompetanseutvalget og sitter i styret til Fagskolen i Møre og Romsdal. 

Hun har også vært ansatt i Høyres Hovedorganisasjon i flere valgkamper, med hovedansvar for håndtering av alle statsrådbesøk og har har et stort nettverk til partiet sentralt. 

Et stort hjerte

Et av Monicas største hjertebarn er opprettelsen av Fontenehus i Ålesund. Hun er stifter og styreleder av Fontenehuset som åpnet dørene for første gang i 2022 etter forslag fra Høyre i kommunestyret. 

Det er et arbeidsfellesskap for de som har falt utenfor med psykiske helseutfordringer. Det ble antydet at Fontenehuset i Ålesund skulle få ca 30 medlemmer ut i fra kommunens størrelse, men det har allerede doblet seg med over 60 medlemmer og det viser et enormt behov for lavterskeltilbud innen psykisk helse.  

Arbeid og utdanning 

Monicas engasjement startet i elevrådet på Latinskolen, og kort tid etter ble hun elevrådsleder og senere også leder for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal. 

Hun  tok fagbrev i IKT-driftsfag som lærling på Latinskolen etter hun var ferdig med allmennfaglig påbygging. Med sitt store engasjement gjennom Elevorganisasjonen, kom hun gjennom nåløyet uten høyere utdanning og fikk jobb som det første elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal fylkeskommune i 2006. En stilling som hun selv hadde kjempet for at politikerne skulle opprette. 

Parallelt med ny stilling som 20-åring, startet hun like gjerne på en bachelor i jus og administrasjon som hun tok ved siden av studier på Høgskolen i Molde. Senere fylte hun på med studier i prosjektledelse på Høyskolen i Ålesund, og videre med studier om offentlig innovasjon og ledelse på Høgskolen i Volda. 

Alle studier har hun tatt ved siden av full jobb og har en enorm evne til å sjonglere flere baller i luften samtidig når det virkelig gjelder. 

Brenner for Ålesund 

Det er ikke tvil om hva Monica brenner for når vi hører hva hun har gjort siden 2016.  Hun har vært arbeidende styreleder for Ålesund Sentrumsforening som i perioden nesten har doblet medlemsmassen av nye bedrifter i sentrum og hatt ansvar for enorme prosjekter og utviklet foreningen videre med bylørdager, digitalt bygavekort, og mye mer! 

Gjennom dette vervet har hun blant annet hatt ansvar for “Brosundet brenner» som samler tusenvis av mennesker i byen i januar hvert år for å markere bybrannen. Hun har vært med som prosjektleder i Ålesund Båtfestival og bidratt som akkrediteringsansvarlig på Jugendfest. I tillegg har hun sammen med Lions Club Borgund/Ålesund stått for pynting av byen til adventstiden og fylt byen med ulike aktiviteter. 

Monica brenner for mangfold og inkludering og i 2018 tok hun initiativ til at Ålesund skulle arrangere Pride for første gang. Det var overveldende å se at tusenvis av mennesker fylte gatene med kjærlighet og regnbuens farger for å vise at Ålesund skal være en plass for alle! 

Hun er også veldig opptatt av lokal krigshistorie og at historien må fortelles videre. Hun har gjennom Ålesund Sentrumsforening tatt initiativ til et omfattende prosjekt med å få renovere og sette i stand den gamle kommandosentralen som tyskerne bygde under andre verdenskrig. Prosjektet har fått enorm oppmerksomhet og det kan gi en helt ny helårsopplevelse for Ålesund sentrum som er uavhengig av vær og vind. 

Det siste året har hun også gjennom Ålesund Sentrumsforening vært daglig leder for Den Norske Matfestivalen i Ålesund AS som har lange og viktige tradisjoner i Ålesund. 

I tillegg til alt dette, har hun samtidig funnet enda en lidenskap gjennom å jobbe på Vino Bar AS siden oppstarten i 2018. I 2021 tok hun også den prestisjefulle og krevende utdanningen som sommelier og ivrer for å spre kunnskap gjennom spennende vinkurs. 

Drill – den største delen av livet 

Selv med ung alder og et langt liv i politikken, har lidenskapen for drill alltid vært den største delen av livet til Monica. Hun startet selv å drille i Åse skolekorps, og startet i tillegg i Ålesund sportsdrill noen år senere. Med satsing på sportsdrill, har hun flere Norgesmestertitler med seg, utdannet dommer på både nasjonalt og internasjonalt nivå og har reist rundt i verden for å dømme både EM og VM i sportsdrill. Hun har også vært leder for Sportsdrillen i Norge i 7 år og vært visepresident i Norges Danseforbund. Gjennom mange år hadde hun også nasjonalt verv som medlem i den internasjonale dommerkomiteen på vegne av Norge. 

I tillegg har hun engasjert seg som trener for blant annet Ålesund sportsdrill og for korpsdrill i mange ulike korps: Langevågen, Volsdalen, Godøya, Hustad og Haukås. 

Hun er kanskje ikke så myk og utfører så mange turnelement nå lenger, men gir du henne en drillstav, klarer hun ikke holde den i ro og kan vise noen gamle kunster. 

Fun facts med fart og spenning 

Monica tok dykkersertifikat som 12-åring på reise rundt jorda på Fiji. Senere tok hun sertifikat på lett MC da hun var 16 år og har også lappen på tung MC. Hun har også vokst opp mellom øyer og skjær i Ellingsøyfjorden og har båtførerbevis, og skal i løpet av sommeren ta høyhastighetsbevis for å kunne kjøre vannscooter.  Monica står gjerne opp før fuglene kvitrer og sykler seg en tur før resten av verden har våknet. 

2. kandidat – Jessica Gärtner  

Født: 1977

Sted: Harøya

Utvikling i hele kommunen

“Gode utviklingsmuligheter for våre bedrifter i hele kommunen, et godt barnehage- og skoletilbud i alle våre kommunedeler og valgfrihet i eldreomsorgen.  Jeg brenner for utvikling og skaperkraft i alle våre kommunedeler.”

Bakgrunn 

Jessica har lang erfaring fra næringslivet og turisme, både lokalt og internasjonalt. 

Etter mange år i cruisenæringen, der hun jobbet for noen av de mest velrenommerte selskapene i verden, flyttet hun til Norge i 2006.

Året etter begynte hun som kvalitetsadministrator i brønnbåtrederiet Rostein AS, før hun, i 2013, gikk over i en nyopprettet stilling som maritim personalsjef i samme rederi.

Jessica jobber fortsatt i samme stilling, og sitter i dag i tillegg som styremedlem i «Marint Kompetansesenter».

Politisk erfaring 

Jessica har lang politisk erfaring, både på lokalt og regionalt nivå.

Hennes politiske engasjement i Sandøy kommune startet med et brennende ønske om å få realisert Nordøyvegen.

Hun ble valgt inn i kommunestyre i 2011, og tok over som lokallagsleder for Sandøy Høgre i 2013.

I 2015 ble hun valgt inn i Sandøy kommunestyre for en ny periode, og ble del av kommunens formannskap.

Hun ble samtidig valgt inn som varamedlem til fylkestinget i Møre og Romsdal.

I 2019 ble hun valgt inn i kommunestyret for nye Ålesund kommune, og er i dag medlem av formannskapet og av komiteen for kultur og medborgerskap.

I tillegg er Jessica medlem av havnerådet for Ålesundregionens havnevesen.

Fun facts

Jessica har arvet «turisme-genet» fra begge sider av familien. Faren jobbet til sjøs i en periode, mens mora jobbet som flyvertinne. Foreldrene drev senere et reisebyrå i lag, og Jessica fikk være med på mange turer fra en veldig tidlig alder. Hun begynte å reise uten følge i en alder av 15 år, da ferden gikk til Vancouver/Kanada for å delta på et språkkurs. Etter det reiste hun til USA hver eneste sommer, helt frem til hun begynte å jobbe på cruise. 

Jessica elsker Napoli-regionen, og lærte seg italiensk mens hun jobbet på sitt første cruiseskip.

3. kandidat – Edvard Devold 

Født: 1965

Sted: Fjelltun

“Nøktern pengebruk og bedre økonomisk styring, for å få råd til bedre skole og omsorgstjenester. Legge til rette for vekst i folketall og arbeidsplasser i et samspill med næringslivet.”

Edvard har verdifull erfaring som vil komme godt til nytte for å sikre trygg økonomisk styring. Han har god kjennskap til offentlig sektor og kommunale tjenester, blant annet fra arbeid som rådmann i Sula kommune som drev med overskudd og uten eiendomsskatt i perioden han jobbet der fra 2003-2012. Edvard vet også hvor skoen trykker og har sett mange av utfordringene fra kommunen på innsiden som plan- og bygningssjef i Ålesund kommune fra 2020-2022. 

Nå jobber han som kontorsjef og virksomhetsleder for NAV Ålesund og ser mennesker med andre utfordringer i livet. 

Tidligere har Edvard jobbet som foreleser på NTNU med samfunnsøkonomi og organisasjonsteori fra 2013-19, og kjenner godt til hvor viktig NTNU er for å utvikle Ålesund som universitetsby som er attraktiv for studenter. 

Han har også bakgrunn som økonomisjef og assisterende rådmann i Ulstein kommune, bedriftsrådgiver i KPMG og seniorøkonom i Econ Senter for økonomisk analyse. 

Edvard drømmer om at denne regionen fortsatt skal være en av de mest attraktive områdene og slå seg ned i for unge med ambisjoner, fordi de ser gode muligheter for videre vekst og utvikling. Edvard vil derfor jobbe for at kommunen legger til rette for vekst i folketall og arbeidsplasser i et nært samspill med næringslivet.

Nøktern pengebruk og god økonomisk styring er en forutsetning for å få råd til gode tjenester. Ved å begrense utgifter til mindre viktige oppgaver kan vi styrke innsatsen mot de viktigste oppgavene knyttet til skole og omsorg.

I tillegg har vi videre på listen:

 4. kandidat – Frode Andresen 

Født: 1964

Sted: Sjøholt 

“Næringsvennlig kommune med like muligheter for alle”

5. kandidat – Øystein Tvedt

Født: 1991

Sted: Volsdalsberga 

«En attraktiv by og region som gir gode vilkår for å bo, vokse opp, arbeide, skape og dele. Kommunen skal jobbe smart og effektivt for å gi mer velferd og investeringer igjen for de skatter og avgifter vi tar inn.»

6. kandidat – Lene Vadseth Larsgård 

Født: 1999

Sted: Larsgården 

“Skolen er den viktigste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller”