Mæland: Etablering av garantiordning

Under et besøkt hos Strand rederi i Ålesund i dag, presenterte Næringsminister Monica Mæland (H) opprettelsen en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge. Ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter kommer inn under ordningen.

I følge Sunnmørsposten, skal ordningen forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge. Det vil bli snakk om en midlertidig treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 milliarder kroner for ordningen i 2018.

Mæland vil hjelpe verft og redere med ny milliardgaranti