Tallet er 30,6%

Når fintellingen var klar og Ålesund valgstyre godkjente resultatet fra stortingsvalget, ender oppslutningen til Høyre på 30,6%. Meget kjekt —takk til alle Høyrevelgere i Ålesund. Fremmøteprosent på 75,6% og25 778 avlagte stemmer.

Valgresultatet i Ålesund

TAKK TIL ALLE SOM STEMTE HØYRE.

  1. Høyre – 7 830 stemmer, 30,6% oppslutning
  2. Frp – 6 133 stemmer, 23,9% oppslutning
  3. Ap – 5 417 stemmer, 21,1% oppslutning
  4. KrF – 1 698, 6,6% oppslutning
  5. Sp – 1 178 stemmer, 4,6% oppslutning
  6. V – 1 018 stemmer, 4,0% oppslutning
  7. Sv – 998 stemmer, 3,9% oppslutning
  8. andre – 5,3% oppslutning