Valgvake med stil

På valgkvelden inviterte Ålesund Høyre til valgvake på Scandic Parken hotell. Vi endte opp med rekordfremmøte og kjempestemning. Ålesund Unge Høyre og Høyre studentene stilte med store delegasjoner. I bankettsalen hadde NRK Mamp;amp;R samlet hele det politiske miljøet i fylket. Utover kvelden vandret folkene fritt mellom de ulike lokalene.