Høyres nye landbruksnettverk lansert

Et historisk godt jordbruksoppgjør er ferdig debattert i Stortinget. Det markerte Høyres nye landbruksnettverk med lokalmat-frokost på Stortinget.

-Vi har ferdigbehandlet et historisk godt oppgjør hvor stat og landbruk ble enige innenfor tiden. Nå er jobben vår å snakke frem landbruket, føre dialog med bøndene og hente innspill til ny landbrukspolitikk for årene fremover, sier Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen

Nettverket fikk blant annet besøk av Norges Bondelag, Nors Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matminister, Jon Georg Dale.

Høyrekvinner dominerte

Høyres nye landbruksnettverk består foreløpig av 14 kvinner (!) og lanserte det nyopprettede nettverket med frokost-buffet i Stortinget torsdag morgen, bestående av mat- og drikke produsert i nær alle landets fylker. Etterpå dominerte Høyre i debatten, både i form av menn og kvinner.


-Dette var både starten på noe nytt, og en feiring av årets oppgjør. Avstanden mellom tilbud og krav var liten i år, og det viser at den borgerlige regjeringen prioriterer jordbruket. Oppgjøret styrker produksjon av korn, frukt og grønt, og vi har funnet en fornuftig distriktsprofil, sier Abrahamsen.

Et oppgjør for norsk landbruk

Årets oppgjør legger opp til vekst i inntekter for bøndene. Det legges opp til styrking av produksjon av korn, frukt og grønt, mens markedet balanseres for overproduksjon av ulike typer kjøtt. I tillegg har oppgjøret en fornuftig innretning for bruk med krevende arealer, og geografisk produksjonsfordeling gir rom for gras- og beitebaserte bruk i distriktene.