Endelig programforslag og representantskap 23.februar

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for Bergen

Pressehenvendelser:

Charlotte Spurkeland, leder av programkomiteen

Tlf.: 928 66 652

Som tidligere varslet og annonsert til samtlige medlemmer, avholdes Bergen Høyre representantskap med programbehandling torsdag 23.februar. Møtet avholdes på som tidligere annonsert på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen. Møtet starter 18.00, og det vil bli åpnet for registrering fra 17.00.

Til behandling foreligger følgende:

  1. Åpning
  2. Innledning ved programkomiteens leder om programforslaget
  3. Behandling av Bergen Høyres kommunevalgprogram 2023-2027

Hovedstyret i Bergen Høyre har nedsatt en redaksjonskomite bestående av Arent Kragh (leder), Lise Ramsøy, Mia Milde, Jørgen Solberg, samt Johannes Banggren (Høyres Studenter), Erik Abrahamsen (Senior Høyre) og Anne Aurora Ekeland Bjørkly (Unge Høyre).

Frist for endringsforslag er søndag 19.02. Samtlige innkomne forslag vil behandles av redaksjonskomiteen, og deres innstilling vil sendes representantskapet tirsdag 21.februar. Merk at det nye programutkastet ikke har samme linjenummering som det første utkastet, og at endringsforslag som ble sendt inn i høringsrunden som ikke er inntatt av programkomiteen må sendes inn på nytt dersom man ønsker at representantskapet skal stemme over disse.

Link til endringsforslag får du ved å klikke på boksen:

VI gjør oppmerksom på at møtet er åpent for alle medlemmer, men at det kun er medlemmer av representantskapet som har betalt kontingenten som har stemmerett.

Mvh

Inger-Lise Skarstein

Ordfører i representantskapet