Høyre vil ha permanent løsning på luktproblemet i Sælenvannet nå!

Av: Chris Jørgen K. Rødland, bystyremedlem for Høyre og styremedlem i Fyllingsdalen Høyre

Innlegget stod på trykk i Sydvesten 14. januar.

Vinteren er her. Kombinasjonen av lave temperaturer og lite nedbør kan, som vi har opplevd flere vintre tidligere, føre til svært ubehagelig lukt fra Sælenvannet. Det påvirker ikke bare de som bor langs vannet – men lukten spres også til store deler av nærområdene som for eksempel Stokkedalen, Straumsgrend, Varden og Vassteigen. For noen beboere har lukten vært så sterk at det i perioder har vært uutholdelig, og de har måtte rømme hus og hjem. Sånn skal det ikke være. 

Luktproblemet kommer av gassen hydrogensulfid (H₂S) som gjør at bunnvannet kan stinke svovel. Løsningen er å tilføre oksygen til vannet, og Bergen kommune har installert en pumpe som tilfører dette. Likevel har vi ved flere anledninger opplevd at pumpen har vært defekt, og det har tatt månedsvis å få reparert den. En slik, ikke-permanent løsning, er ikke godt nok. Nærmiljøet fortjener en permanent løsning, for eksempel at det tilføres ferskvann i rør ned i vannet. Eller en annen permanent og stabil løsning. 

En permanent løsning har ikke vært utredet. Nå er vinteren kommet. Dersom pumpen igjen slutter å virke, vil nabolaget igjen komme i en uholdbar situasjon. Slik kan vi ikke ha det. Derfor foreslo Høyres bystyregruppe ved budsjettforhandlingene en bevilgning på 500 000 til en utredning for å løse luktproblemet permanent. Dessverre fikk vi ikke støtte fra byrådspartiene – ledet av Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne – til en viktig sak for mange fyllingsdøler.  

Vi har likevel ikke glemt saken, og kommer til å arbeide for en permanent løsning på denne utfordringen. I mellomtiden kan en spørre seg hva Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønnes representanter i bystyret tenker en skal gjøre dersom pumpen igjen streiker?