Kunstgressbane ved Alvøen skole

Av: Karl Eidesund, medlem av samarbeidsutvalget ved Alvøen skole og leder av Laksevåg Høyre   

Innlegget ble publisert i Sydvesten torsdag 21. januar 2020.

I disse dager bygges det en friplass på en del av den gamle fotballbanen oppe ved Alvøen Skole. Nå venter man bare på varmere vær slik at toppdekket kan legges. Dette tar ca halvparten av den store grusbanen som et av bildene viser.

Forslaget vårt er at man på den andre delen, om ikke hele, anlegger en 9-er kunstgressbane. Det vil kunne være et flott ekstratilbud til elevene i skoletiden. I tillegg vil den kunne benyttes for den etablerte fotball fritidsordningen (FFO) hvor man i dag må dra ned til Alvøen idrettspark.

Den vil også kunne fungere som ekstra kapasitet for Loddefjord Idrettslag, og ikke minst kunne gjøre det lettere i anleggsperioden ved bygging av hallen da man som en av løsningene for plassering av overskuddsmasse ved utsprenging for hallen vurderer å heve 7-er banen i Alvøen Idrettspark.

Høyres alternative budsjett for 2021 lå inne med 2,5 millioner i investering til dette tiltaket.

Nå håper jeg at Laksevåg bydels politikere kan stå samlet for å støtte investering av en slik bane ved neste års budsjettbehandling. 

Som rektor ved Alvøen Skole sa: 
Det hadde jo vært nydelig. Det er jo dumt å få på plass et supert friidrettsanlegg med pumptrack her på Alvøen, og så ligger det en umoderne grusbane ved siden av i stedet for en kunstgressbane det er behov for og plass til.