Områdesatsing på indre Laksevåg – er vi i mål?

Av: Erik Abrahamsen, Laksevåg Høyre, Vararepresentant Bergen bystyre

Innlegget stod på trykk i Sydvesten torsdag 14. januar 2020.

Områdesatsing er et virkemiddel kommunen bruker for å løfte områder som scorer lavt på levekårsindeksen. På indre Laksevåg har et slikt prosjekt pågått siden 2012.

Prosjektet har særlig hatt fokus på å bedre nærmiljøet, mindre på skole og byutvikling. Bystyret skal i neste møte behandle en temaplan for områdesatsing, temaplanen skal gjelde tidsrommet 2020-2024.

I denne planen går dessverre byrådet inn for å avslutte områdesatsingen i indre Laksevåg allerede neste år. Dette på tross av at området fortsatt scorer lavt på levekårsindeksen.

Riktignok viser en undersøkelse at flere innbyggere enn før har et positivt inntrykk av området og det har skjedd viktige ting som nye barneskoler, fysak, bibliotek, nye lekeplasser, osv. Allikevel står altså selve levekårsindeksen stille, hvordan kan det ha seg? 

Jeg er fristet til å sitere fra et leserinnlegg som nylig ble publisert i BT «indre Laksevåg mangler fortsatt noe viktig. Du nesten kvepper hvis du ser noe som beveger seg.»

Kanskje er det byutvikling og nye arbeidsplasser som mangler.

I 2019 ble det igangsatt et områdesatsingsprosjekt i Loddefjord og Olsvik i samarbeid med kommunaldepartementet. Prosjektsbeskrivelsen er her betydelig bredere enn på indre Laksevåg og omfatter både skole (unngå frafall og styrke utdanningsnivået) og byutvikling (øke områdets attraktivitet og bidra til mer variert befolkningssammensetning) i tillegg til nærmiljøprosjekter. Vi mener et slikt prosjekt har langt større mulighet for å lykkes i å forbedre levekårene.

Laksevåg Høyre mener det blir feil å avslutte områdesatsingen på indre Laksevåg. Satsingen må ikke bare fortsette, den må utvides! Uten nye boliger og nye arbeidsplasser vil indre Laksevåg fortsatt slite med levekårsutfordringer sammenlignet med andre områder i byen.

Når temaplanen for områdesatsing kommer til behandling i bystyret 27. januar vil Høyre derfor foreslå at kommunens tjenester forsterkes i områder som indre Laksevåg, særlig innenfor feltene utdanning og byutvikling.