«Ber om gransking»

Tittelen er fra Glåmdalens forside den 29/5. Kontrollutvalget har fått en orientering om retakseringen av eiendommene i Eidskog og var ikke fornøyd med prosessen. Et enstemmig kontrollutvalg ber om ekstra midler for at det kan gjennomføres en ekstern gransking..

Noe av det første Ap og Sp gjorde etter valget i 2015 var å sette i gang retaksering av eiendommene i Eidskog. Det politiske ansvaret for det hastverksarbeidet som vi nå ser resultatet av ligger hos den politiske ledelsen i Eidskog og deres støtteparti Sp. Vi regner med at de også tar ansvar for at en helt nødvendig ekstern gjennomgang av prosessen blir finansiert slik Kontrollutvalget ber om.