Stor økning i eiendomsskatten

De fleste har fått mye høyere eiendomsskatt i 2017 enn i 2016. Det er sendt ut over 4000 regninger på til sammen over 21 millioner kroner, 4 millioner mer enn i 2016. 500 har fått mer enn dobbelt eiendomsskatt. Illustrasjonen over er fra et intervju med ordføreren våren 2016 i Glåmdalen.

Eiendomsskatten øker med 23 prosent

Eidskog har i disse dager sendt ut regninger for eiendomsskatten. Kommunen krever til samen inn 4 millioner mer i eiendomsskatt i 2017 enn det som ble gjort i 2016. Tre fjerdedeler får en økning på mer enn 10%. Over 500 får en regning som er mer enn dobbelt så stor som i 2016.

Historie

Eidskog har hatt eiendomsskatt siden 2007. Etter at underskuddene fra 2000-tallet var nedbetalt i 2013 lå forholdene til rette for å kunne avvikle eiendomsskatten. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville det annerledes, og økte eiendomsskatten til 6,5‰. I budsjettet for 2015. Kommunen fikk inn ca 17 millioner i eiendomsskatt i 2015 og omtrent samme beløp i 2016.

Eiendomsskatt i 2017

Eiendommene ble retaksert i 2016. I en større reportasje i Glåmdalen forsikret ordføreren at ”omtakseringen er ikke et ønske om å få inn mer penger, men for å få et mer riktig takstgrunnlag”. I lederen i samme avis skriver Glåmdalen at ”det er et signal som forplikter, og som kan bli vanskelig å følge opp”.

Skattesatsen ble satt ned til 5‰, 4‰ for næringseiendommer, i budsjettet. Eidskog kommunes regning til innbyggerne for 2017 er allikevel på over 21 millioner kroner, 4 millioner mer enn i 2016.

Eidskog Høyre mener

Eidskog Høyre vil i neste kommunestyremøte foreslå at budsjettet for 2017 endres slik at satsene endres til 4‰ for boliger og 3‰ for næringseiendommer. Det vil gi inntekter på ca. 17 millioner, altså det samme som for 2016.

Ordføreren har fortsatt muligheten til å holde ord ved å støtte forslaget fra Eidskog Høyre.