Max Ivan må bli i Eidskog!

Vi regner med at Eidskog kommune kjenner sin besøkelsestid og legger alt til rette for ham slik virksomheten fortsetter i hjemkommunen.

I gårsdagens Glåmdalen (2/8) kunne vi lese at Max Ivan har behov for å utvide og at Eidskog kommune må være på tilbudssiden i forhold til de behovene han har. Bildet over er fra Glåmdalens nettavis i dag (3/8) og i artikkelen er han sitert på at han har fått henvendelser fra flere kommuner etter gårsdagens oppslag, men primært ønsker å bli i Eidskog.

Vi regner med at det er tverrpolitisk enighet om at vi fortsatt ønsker å beholde denne viktige bedriften i Eidskog. Det er imidlertid ikke nok å ønske. Kommunestyret kan ikke vedta at Max Ivan skal bli. Behovene til virksomheten hans må løses med praktiske tiltak fra kommunens ledelse. Både rådmannen og ordføreren har en jobb å gjøre.

Rådmannen må sørge for at kommunen går i dialog med Max Ivan slik at kommunen får klarlagt hvilke behov han har. Det er også Rådmannen som må sørge for at det settes inn tilstrekkelige ressurser på å følge opp at han får den støtten han trenger fra kommunen. Er det behov for politiske vedtak så må disse forberedes grundig og raskt slik at de kan legges frem for politisk ledelse uten tap av tid. Dialogen må etableres med en gang, slik at ikke andre kommer Eidskog i forkjøpet.

Ordføreren må aktivt følge opp saken slik at hun er forberedt på hvilke politiske vedtak det er behov for. Hun må sørge for å være i forkant med behandlingen og forberede sakene for kommunestyret slik at de nødvendige vedtakene kommer i rett tid og at den politiske behandlingen ikke blir en bremsekloss.

Dette er viktig for Max Ivan, men det er minst like viktig at Eidskog kommune signaliserer til det lokale næringslivet at kommunen har kapasitet, kompetanse og vilje til å støtte opp om det lokale næringslivet. Det er også svært viktig for kommunen å demonstrere at den er på tilbudssiden og at næringsutviklingen i kommunen fungerer slik den skal, også etter at Rådmannen fikk ansvar for denne funksjonen da Eidskog næringsservice ble lagt ned.

Eidskog kommune har vist at de kan med reguleringen av Grasmo industriområde. På den annen side har kommunen vist slett saksbehandling overfor kommunens innbyggere i håndteringen av eiendomsskatten. Nå gjelder det å vise vilje og evne til å følge opp behovene til det lokale næringslivet.