De nominerte fra Eidskog Høyre

Ett nytt navn på listen fra Eidskog Høyres prøvenominasjonsmøte den 1/9-16

Eidskog Høyres gruppeleder Per Olav Stenslet ble foreslått som ny kandidat i prøvenominasjonsmøtet. Per Olav, til venstre i bildet over, tok imot utfordringen og sa seg villig til å være en av kandidatene til Stortingsvalget i 2017.

Møtet la ellers vekt på både geografi og kjønnsbalanse. De 12 som ble foreslått som kandidater til stortingsvalglisten var:

 1. Gunnar Gundersen, Åsnes
 2. Eli Wathne, Kongsvinger
 3. Kristian Tonning Riise, Stange
 4. Jane Meyer, Hamar
 5. Per Olav Stenslet, Eidskog
 6. Liv Gjermundshaug Thorsen, Alvdal
 7. Yngve Sætre, Elverum
 8. Sissel Frang Rustad, Åmot
 9. Rune Øygarden, Ringsaker
 10. Anne Mette Øvrum, Sør-Odal
 11. Terje Hylen, Tynset
 12. Lise Berger Svenkerud, Våler

Denne listen er nå sendt til Hedmark Høyres valgkomite som kommer til å legge fram sitt forslag før nominasjonsmøtet. Dette holdes på Elgstua i Elverum den 18. oktober.

Vår lokalforening kan sende fire representanter til nominasjonsmøtet. Følgende ble valgt til å representere oss i nominasjonsmøtet:

 • Tormod Nymoen
 • Sverre Holm
 • Sidsel Mobrenna
 • Mona Lisa Flaen

Vara

 • Jørg Woizik