Eidskog utvikler fremtidens eldreomsorg

Helse—og omsorgsminister Bent Høie besøkte Eidskog helsetun den 6. januar 2017 i anledning at Eidskog er en av fire pilotkommuner som skal delta i utviklingen av en ny trygghetsstandard i sykehjem. Bildet viser Eidskog Høyres leder Sidsel Mobrenna, sammen med Bent Høie under besøket.

Bent Høie og andre fra Helse- og omsorgsdepartementet besøkte Eidskog helsetun i forbindelse med oppstart av et pilotprosjekt som skal utvikle en Trygghetsstandard for sykehjem.
Helseministeren tok selv initiativet til besøket ved Eidskog Helsetun før årsskiftet, og det ble gjennomført en times møte 06. januar 2017. Møtet var uformelt, dagsorden ble gjennomført som planlagt etter en stram tidplan som ministerens rådgiver styrte med erfaren hånd.

Det er flott at Eidskog kommune (som en av fire kommuner på landsbasis) har fått muligheter til å delta i prosjektet, og det vil bli spennende å følge det framover.

Trygghetsstandarden er et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner hvor målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende. Satsningen gjennomføres fram til 2018 i pilotommunene Eidskog, Tromsø, Sortland og Kristiansund. Helsedirektoratet har en egen side som utdyper arbeidet med trygghetsstandarden.