Nye regioner – hvor går Kongsvingerregionen?

I går (21/2-17) fortalte hovedstadspressen at flertallet på stortinget var blitt enige om de nye regionene. Hedmark og Oppland blir slått sammen til Region Innlandet. I denne artikkelen reiser vi spørsmålet om hva distriktets ordførere nå bør gjøre og hvorfor.

Under er et bilde som viser de nye regionene i Sør-Norge. Kongsvingerregionen og Region Hadeland skiller seg ut som feilplassert i Innlandet. For oss er det åpenbart at Kongsvingerregionen hører til i region Viken, av flere årsaker:

  • Nesten all pendling ut fra Kongsvingerregionen går inn mot nye region Viken eller Oslo. Svært liten andel mot Mjøsområdet.
  • Vi har nå et velfungerende transportsystem med timesavganger både på buss og tog samt korrespondanse mellom buss og tog inn mot Oslo.
  • Offentlig kommunikasjon til Hamar?  Sjekk selv.
  • Akershus har vært på tilbudssiden for oss i Eidskog med Ruters bestillingslinje 891 til Sørumsand.
  • Vi er en utkant i Hedmark i dag, stort sett glemt av fylkespolitikerne på Hedmarken. Bortsett når de (tror de) skal spare penger ved å legge ned en av skolene våre. 
  • Det blir neppe lettere å få prioritet på vår region når vi skal fremme våre saker i konkurranse med Valdres, Gudbrandsdalen, den ene og andre sia ta Mjøsa og Østerdalen.

Regionrådet må nå kjenne sin besøkelsestid. På Facebook har vi utfordret regionens ordførere Kamilla ThueLise SelnesSjur StrandKnut HvithammerWenche Huser Sund og Ørjan Bue til å brette opp ermene i regionrådet og bli enige om at vi skal tilhøre Viken region. I følge Aftenposten skal et utvalg settes ned for å vurdere justering av regiongrensene. Start på første møte med å lansere et felles initiativ fra Kongsvingerregionen så raskt at et velbegrunnet forslag ligger på bordet til utvalget når det skal starte arbeidet sitt.