Prøvenominasjonsmøtet i Eidskog Høyre

Flertallet av de 13 fremmøtte ved Eidskog Høyres prøvenominasjonsmøte ønsker Gunnar en fjerde periode på Stortinget.

Vårt prøvenominasjonsmøte ble arrangert i kommunestyresalen torsdag. 13 stemmeberettigede møtte opp for å utarbeide Eidskog Høyres innspill til valgkomiteen om hvem som bør være Hedmark Høyres kandidater ved neste års stortingsvalg.

Som kjent gjennom media er det i år flere utfordrere til Gunnar Gundersen om topplasseringen. Rangdi Wetterhus Krogstad, som er Gunnars første vara til Stortinget har i tillegg meddelt at hun ikke vil søke gjenvalg.

De fremmøtte fikk først en presentasjon av de kandidatene vi visste har ambisjoner om å bli toppkandidat samt de lokale kandidatene. Diskusjonen som fulgte viste at majoriteten av forsamlingen støttet en fjerde periode for Gunnar, men Kristian Tonning Riise ble også foreslått som kandidat til førsteplassen.

I den skriftlige avstemmingen om førsteplassen fikk Gunnar 11 stemmer og blir dermed Eidskog Høyres forslag til toppkandidat.

Etter at toppkandidaten var valgt diskuterte vi, og ble enige, om hver enkelt plass. Resten av listen var følgelig enstemmig. Det er allerede kjent fra Glåmdalen at vi foreslår Eli Wathne på 2. plass og Kristian Tonning Riise på 3. plass. Resten av listen vil vi gjengi i en senere artikkel når referatet er sendt ut til medlemmene.