Vi trur på Etne

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Etne endå betre!