ÅRSMØTE 21. november

Gran Høyre avholder årsmøte 21. november kl 19:00 på møterom «Granavollen» i rådhuset på Jaren

Bilde fra fjorårets årsmøte

Vi har forhåpninger om god oppslutning på årsmøtet, som foruten ordinære årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg (alle foreslåtte er forespurt) inneholder en orientering om den politiske situasjonen.

Det vises til tidligere innsendt invitasjon.

Vel møtt til en trivelig kveld sammen med de som ser frem til valgåret 2023!