Nominasjonsmøte 31. oktober

Gran Høyre avvikler nominasjonsmøte for kommende kommunestyrevalg mandag 31. okt. kl 19:00. Vi håper medlemmer og øvrige kandidater kommer til møtet.

Møtet finner sted på «Bowlingen» Marienlyst, Jaren. Nærmere innkalling er sendt ut på mail til medlemmene, per brev for de som ikke har e-post-adresse. I tillegg er det postet på Facebooksidene «Gran Høyre medlemmer» og «Gran Høyre» (lukket side).

Program

  • Fortegnelse over foreslåtte kandidater
  • Nominasjonskomiteens forslag til valgliste
  • Nominasjonsmøtet vedtar forslag til valgliste
  • Videre prosess for listekandidatene, utkast til program og kandidatavtale

Vedtektene

Vi varsler herved noen forhold rundt dette møtet:

Iht til vedtektenes §8 skal nominasjonskomiteen hente inn forslag til listekandidater fra medlemmene, noe som allerede er utført. På nominasjonsmøtet fremlegger komiteen en «fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til kandidater».

§3: «For å ha stemmerett på møter i Høyre, kreves minst 4 ukers medlemskap og at medlemskontingenten er betalt før møtestart». Dette gjelder også medlemskap via Unge Høyre.

I praksis vil det si at noen ikke har dette i orden, siden flere av foreslåtte kandidater nok vil være nye for partiet. Det hindrer selvfølgelig ikke at de kan bli valgt som listekandidat.