Programmet er klart!

Høyres valgprogram er ferdig. Det betyr at du snart gis anledning til å lese det digitalt via denne sida eller Facebook-sidene våre, alternativt å lese papirversjonen som vi etter hvert distribuerer.

Forsida på Høyres valgprogram

Gran Høyres program er blitt til med utgangspunkt i innspill fra Grans innbyggere og bedrifter gjennom å spørre «hva er viktig for deg i Gran?». Vi mottok 500 forslag.

Programmet er foreløpig å lese på Facebook-gruppa «Gran Høyre medlemmer».