Medlemsmøte 28. april

Gran Høyre inviterer til medlemsmøte i kommunestyresalen torsdag 28. april kl 19:00.

Valgprogram og nominasjon

Informasjon om «Blå måned » samt forarbeidet av valgprogrammet og nominasjonslister. Opplegg med praktiske øvelser i hvordan vi sanker inn idéer til nytt program.

Vi er opptatt av at du som medlem gis anledning til å medvirke i arbeidet frem mot valget 2023. Dette medlemsmøtet gir deg muligheter til å bli informert og kunne ta del i forarbeidet.

Vel møtt til et hyggelig og aktivt medlemsmøte!