God oppslutning

Vi er godt fornøyd med at 13 medlemmer deltok på Gran Høyres årsmøte 15. november. Odd Ingar Sæterbakken ble valgt til ny styreleder.

Kommunestyresalen var arena for Gran Høyres årsmøte 15. november. 13 medlemmer deltok.

Kari-Anne Jønnes innledet
Vår ferske stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes innledet med sine betraktninger over oppstarten i en morsom og interessant jobb på Løvebakken. Årsmøtet ønsket henne til lykke med den nye jobben.

Harald Westby takket av Harald mottok blomster og velfortjente ord av hhv styreleder og gruppeleder etter en mannsalder i politikken på både fylkes- og lokalnivå!

Nytt styre valgt I tillegg til å vedta nye vedtekter valgte årsmøtet nytt styre, med Odd Ingar Sæterbakken som leder og nye styremedlemmer i Eivind Brænden og Mari Overn Hvaleby. Kristen Kjoberg og Iver Lieberg Stieng ble gjenvalgt til styret. Magne Lynne og Gunn Seigerud var ikke på valg.

Nye varamedlemmer ble Carl Jonas Overn og Hilde Bulling.

Lars Ragnar Aalerud Hansen utgjør neste års valgkomité sammen med Eivind Brænden. Vararepresentant til komitéen ble Idar Walderhaug.